Lời giải Đề thi thử THPTQG môn Toán Sở GD Hà Nội 2019

Câu 42. Cho hình nón có chiều cao 2R và bán kính đường tròn đáy R. Xét hình trụ nội tiếp hình nón sao cho thể tích khối trụ lớn nhất, khi đó bán kính đáy của khối trụ bằng

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, CH vuông góc AB tại H, I là trung điểm của đoạn HC. Biết SI vuông góc với mặt phẳng đáy, góc ASB = 900. Gọi O là trung điểm của đoạn AB, O’ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI. Góc tạo bởi đường thẳng OO’ và mặt phẳng (ABC) bằng

+ Cường độ của ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức I = I0.e^ux, với I0 là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x là độ dày của môi trường đó (x tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thu u = 1,4. Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, CH vuông góc AB tại H, I là trung điểm của đoạn HC. Biết SI vuông góc gới mặt phẳng đáy, góc ASB = 90°. Gọi là trung  điểm của đoạn AB, O’ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI. Góc tạo bởi đường thẳng OO’ và mặt phẳng (ABC) bằng?
+ Trong không gian, cho hai điểm A, B cố định và độ dài đoạn thẳng AB bằng 4. Biết rằng tập hợp các điểm M sao cho MA = 3MB là một mặt cầu. Bán kính của mặt cầu bằng?

Đáp án đề thi Toán sở GD ĐT Hà Nội 2019 có lời giải

2 Trả lời “Đáp án đề thi Toán sở GD ĐT Hà Nội 2019 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *